Historia

DIN VÄRMLÄNDSKA BRÄNSLELEVERANTÖR

HISTORIA

Trädgårdsmästare Herbert Bryntesson startade företaget Holmedals Handelsträdgård 1946 som då drev växthusodling, trädgårdsmästeri och som senare även utökade med snittblommar och kransbinderi tillsammans med hustrun Ruth.


På slutet av 50-talet köptes in en traktor Fordons Major samt en volvo lastbil Viking som anläggningsbil.
Under vintern 1961 när anläggningsarbeten var mindre började Herbert leverera olja för ”Widén”. Oljan transporterades från Göteborg till Årjäng via järnväg. Herbert monterade på grusflaket en 5 m3 tank och distribuerade i Årjängs kommun.


1965 Kontaktade Esso Herbert, det startades upp ett kontor i Arvika. Området utökades till Arvika, Eda samt Årjängs kommun. Holmedals Handelsträdgård ombildades till ett AB med dotterföretaget Oljecentralen.


1966 avvecklades arbetet med trädgårdsmästeri och växtodling. 1971 kontaktades Holmedals Handelsträdgård & Oljecentral AB av Ahlmarks Bränsle AB med önskemål om ett samarbete och under 1970-talet utvecklades detta samt sönerna Hans och Jan-Åke började arbeta i företaget. Företaget effektiviserades även med inköp av anläggningsbil med lastväxlarsystem.


Herbert avled 1993 och andra generationen tog över verksamheten. År 2002 avslutades samarbetet med Ahlmarks Bränsle som då tagits över av Shell.


Efter ca 2 år så avslutade Holmedals Oljecentral AB och inledde samarbete med Norsk Hydro 2009 slogs Statoil och Norsk Hydro samman och Swea Enegi SHAB köpte upp all bulkförsäljning och distribution i Sverige.


Holmedals Oljecentral AB inledde 1 jan. 2012 ett samarbete med Christer Sööders åkeri AB. Holmedals Oljecentral fick på detta vis bli återförsäljare för Preem då Sööders åkeri arbetade som Preem partner. Då Sööders Åkeri avvecklades så stannade Holmedals Oljecentral kvar som Preemåterförsäljare.
Nu är 3:e generationen på gång att ta över företaget Daniel och Anna. Företaget har nu tre lastbilar med lastväxlarsystem samt en ordinarie tankbil.


Nu i år 2020 beslutade ägarna att satsa på ett större område i Värmland och utöka med ytterligare ett kontor i Karlstad.